Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2007

Δημογραφικά Στοιχεία για την Παλαιστίνη, έτος 2006

Τμήμα Αποδελτίωσης και Καταγραφής – Παλαιστινιακή Στατιστική Υπηρεσία Δημογραφικά στοιχεία Παγκόσμιες προβλέψεις για τους Παλαιστινίους: Οι πληθυσμιακές προβλέψεις αποκαλύπτουν ότι ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων στο τέλος του 2006 υπολογίζεται σε 10,1 εκατομμύρια, από τους οποίους οι 3,95 εκατομμύρια ζουν στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, τη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ (39,2%), 1,1 εκατομμύριο (11,2%) ζουν στο Ισραήλ, 2,8 εκατομμύρια (27,7%) στην Ιορδανία, 1,6 εκατομμύριο (16,2%) σε άλλες αραβικές χώρες και 573 (5,7%) χιλιάδες ζουν σε άλλες χώρες. Το 2010 αναμένεται να γίνουμε μάρτυρες μιας πληθυσμιακής διχοτόμησης. Ο αριθμός του παλαιστινιακού πληθυσμού στην ιστορική Παλαιστίνη (Παλαιστινιακά εδάφη και Ισραήλ) είχε υπολογιστεί σε 5,1 εκατομμύρια στα τέλη του 2006 συγκριτικά με 5,4 εκατομμύρια Εβραίους σύμφωνα με την Ισραηλινή Στατιστική Υπηρεσία. Ο παλαιστινιακός πληθυσμός προβλέπεται να φτάσει τα 5,3 εκατομμύρια στα τέλη του 2007 ενώ ο εβραϊκός στα 5,5 εκατομμύρια. Η πληθυσμιακή διχοτόμηση στα 5,7 εκατομμύρια αναμένεται στα τέλη του 2010. Παλαιστινιακός πληθυσμός στα Παλαιστινιακά Εδάφη:

Περίπου 4 εκατομμύρια ζουν στα Παλαιστινιακά Εδάφη στα τέλη του 2006.

Από αυτούς 2.5 εκ. (63%) στη Δυτική Όχθη και 1.5 εκ. (37%) στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με την πληθυσμιακή διανομή ανά Κυβερνείο, η Χεβρώνα έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό όπου ζει το 14% του συνολικού πληθυσμού. Το Κυβερνείο της Γάζας φιλοξενεί το 13%, τρίτο έρχεται εκείνο της Ιερουσαλήμ με 10,5%. Από την άλλη η Ιεριχώ και το Κυβερνείο Al-Aghwar έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά πληθυσμού στο τέλος του 2006 με 1,1%. Η ηλικία του παλαιστινιακού πληθυσμού: Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους υπολογισμούς το 45,7% του πληθυσμού στα Παλαιστινιακά Εδάφη είναι κάτω των 15 ετών. Το 43,9% στη Δυτική Όχθη και το 48.8% στη Λωρίδα της Γάζας. Το ποσοστό των Παλαιστινίων που είναι άνω των 65 ετών στα Παλαιστινιακά Εδάφη είναι 3%, αυτό το νούμερο έφτασε στο 3,3% στη Δυτική Όχθη και στο 2,6% στη Λωρίδα της Γάζας. Παραγωγικότητα: Η παραγωγικότητα στα Παλαιστινιακά Εδάφη έπεσε από τα 101,3 το 1997 στα 94,2 το 2006 στη Δυτική Όχθη έπεσε από τα 94,7 το 1997 στα 88,5 το 2006 και στη Λωρίδα της Γάζας από τα 114,5 το 1997 στα 104,7 το 2006. Ποσοστό γεννήσεων: Το χωρίς επεξεργασία ποσοστό γεννήσεων στα Παλαιστινιακά Εδάφη έπεσε από τις 42,7 γεννήσεις ανά 1000 κατοίκους το 1997 σε 36,7 το 2006. Θνησιμότητα: Το χωρίς επεξεργασία ποσοστό θνησιμότητας στα Παλαιστινιακά Εδάφη έπεσε από 4,9 θανάτους ανά 1.000 κατοίκους το 1997 σε 3,9 το 2006. Ποσοστό φυσικής αύξησης του πληθυσμού: Το ποσοστό φυσικής αύξησης του πληθυσμού ήταν 3,3% στα Παλαιστινιακά Εδάφη το 2006. Το ποσοστό αυτό έφτανε το 3% στη Δυτική Όχθη και το 3,8% στη Λωρίδα της Γάζας. Το μειούμενο ποσοστό θνησιμότητας και το αυξανόμενο ποσοστό γεννήσεων θα οδηγούσε σε υψηλό ποσοστό φυσικής αύξησης του πληθυσμού. Συνεπώς η οικονομική και κοινωνική πολιτική πρέπει να ανταποκριθούν στην αύξηση αυτή. Ποσοστό γεννήσεων: Το συνολικό ποσοστό γεννήσεων το 2003 ήταν 4,6 γεννήσεις, 4,1 γεννήσεις στη Δυτική Όχθη και 5,8 στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Έρευνα Δημογραφίας και Υγείας του 2004. Ο μέσος όρος γεννήσεων παιδιών από έγγαμες γυναίκες στα Παλαιστινιακά Εδάφη το 2004 ήταν 4,5, 4,3 στη Δυτική Όχθη και 4,9 στη Λωρίδα της Γάζας. Προσδοκώμενη διάρκεια ζωής: Η μείωση της θνησιμότητας στα Παλαιστινιακά Εδάφη οδήγησε σε υψηλότερη προσδοκώμενη διάρκεια ζωής, φτάνοντας τα 71,7 χρόνια για τους άντρες και τα 73,2 χρόνια για τις γυναίκες το 2006. Υπάρχουν τοπικές διαφοροποιήσεις. Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής στη Δυτική Όχθη είναι τα 71,9 χρόνια για τους άντρες και τα 73,6 χρόνια για τις γυναίκες, ενώ είναι 71,4 χρόνια για τους άντρες και 72,5 χρόνια για τις γυναίκες στη Λωρίδα της Γάζας. Κοινωνικοοικονομικοί δείκτες στα τέλη του 2006: Η παλαιστινιακή οικονομία επηρεάστηκε από δύο κύριους παράγοντες το έτος 2006. Πρώτον, τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης λόγω των μέτρων του Ισραήλ στα Παλαιστινιακά Εδάφη κατά το ξέσπασμα της δεύτερης Ιντιφάντα, στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2000. Ο δεύτερος παράγοντας είναι οι αλλαγές στην πολιτική της κοινότητας των χορηγών που συντελέστηκαν μετά τις νομοθετικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου του 2006 και το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Από την έναρξη του δεύτερου τέταρτου του 2006 τρεις κύριοι παράγοντες επηρέασαν την παλαιστινιακή οικονομία: 1- Ο τερματισμός της μεταφοράς των φορολογικών εσόδων που συγκεντρώνει το Ισραήλ προς χάριν της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής, τα οποία συνιστούν περίπου το 60% των εσόδων της ΠΕΑ. 2- Η μείωση των οικονομικών συνεισφορών στον προϋπολογισμό από τους χορηγούς, οι οποίες υπολογίζονται σε 13 εκατομμύρια δολάρια το μήνα. 3- Η αδυναμία να δοθεί οικονομική βοήθεια από άλλες αραβικές χώρες στην παλαιστινιακή κυβέρνηση. Ακολουθεί περίληψη των κυριότερων μεταβολών στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση στα Παλαιστινιακά Εδάφη κατά το 2006. Μακροοικονομικοί δείκτες: 1. Η μείωση στο σύνολο των κυβερνητικών εσόδων υπολογίζεται σε 71% κατά το 2006 σε σύγκριση με το 2005. 2. Η μείωση στο σύνολο των κυβερνητικών δαπανών το 2006 είναι 36% σε σύγκριση με το 2005. 3. Η μείωση στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν κατά τα πρώτα τρία τέταρτα του σε σύγκριση με τη μείωση στα πρώτα τρία τέταρτα του 2005 υπολογίζεται ότι είναι 3,6%, και η μείωση στο τρίτο τέταρτο του 2006 σε σύγκριση με το τρίτο τέταρτο του 2005 είναι 15,3%. 4. Οι τιμές αυξήθηκαν κατά το 2006. Ο Κεντρικός Δείκτης Τιμών αυξήθηκε κατά 1% το πρώτο τέταρτο του 2006 συγκριτικά με το 4ο τέταρτο του 2005. Αυξήθηκε επίσης κατά το δεύτερο τέταρτο κατά 0,7% συγκριτικά με το πρώτο τέταρτο, και αυξήθηκε κατά το ίδιο ποσοστό κατά το τρίτο τέταρτο. 5. Ο τουριστικός κλάδος είδε βελτίωση τα δύο πρώτα τέταρτα του 2006, κατά τα οποία ο αριθμός φιλοξενούμενων στα ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 2,3% το πρώτο τέταρτο σε σύγκριση με το 4ο τέταρτο του 2005, και αυξήθηκε κατά 29,9% κατά το δεύτερο τέταρτο του 2006, επίσης η διάρκεια των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 10,1% και 21,9% κατά το πρώτο και το δεύτερο τέταρτο του έτους, αλλά κατά το τρίτο τέταρτο μειώθηκε η παραγωγικότητα του τουριστικού κλάδου σε σύγκριση με το προηγούμενο τέταρτο (27,2% μείωση των τουριστών και 30,4% μείωση των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία), επίσης μειώθηκε σε σύγκριση με το ίδιο τέταρτο του προηγούμενου έτους (5,5% μείωση των τουριστών και 9,2% μείωση των διανυκτερεύσεων). 6. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά το 3ο τέταρτο του 2006 φτάνοντας το 24,2%, συνολική αύξηση 5,7% σε σύγκριση με το 2ο τέταρτο του 2006. Αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο το 3ο τέταρτο του 2005 με 6,7%. Το τρομακτικό στα ποσοστά ανεργίας το 2006 είναι το γεγονός ότι αυξήθηκαν ταχύτατα στους νέους μεταξύ 20-24 ετών όπου έφτασαν στο 38,7% (32,3% στη Δυτική Όχθη και 53,7% στη Λωρίδα της Γάζας). 7. Η τάση της αύξησης στο ποσοστό ανεργίας προσλαμβάνει ταχύτατους ρυθμούς στα τρία πρώτα τέταρτα του 2006 συγκριτικά με τα αντίστοιχα του 2005. Στην πραγματικότητα η αύξηση στο ποσοστό ανεργίας κατά το πρώτο τέταρτο του 2006 συγκριτικά με το πρώτο τέταρτο του 2005 ήταν 0,2% ενώ στο δεύτερο τέταρτο ήταν 12,7% και στο τρίτο 25,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2005. Φτώχεια: 1. Ο συνολικός αριθμός των φτωχών στα Παλαιστινιακά Εδάφη στο τέλος του δεύτερου τέταρτου του 2006 έφτασε τα 2,1 εκατομμύρια ανθρώπους σε σύγκριση με το 1,3 εκατομμύριο κατά το τέλος του 2005. 2. Ο συντελεστής Gini αυξήθηκε κατά 73% μεταξύ 2005 και τα μέσα του 2006. Στην πραγματικότητα ήταν 0,37 το 2005 και αυξήθηκε στα τέλη του δεύτερου τέταρτου του 2006 κατά 0,64. 3. Η διανομή εισοδήματος το 2006 αναδιαμορφώθηκε προς όφελος των πλουσίων νοικοκυριών εις βάρος της μεσαίας τάξης. Στην πραγματικότητα το μερίδιο εισοδήματος που απολαμβάνει το πλουσιότερο 10% των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 24% κατά το 2006 (ήταν 30,6% στο τέλος του δεύτερου τέταρτου του 2006 σε σύγκριση με 25,1% το 2005). Από την άλλη πλευρά, το μερίδιο εισοδήματος που απολαμβάνει η μεσαία τάξη μειώθηκε κατά 12%, ενώ το μερίδιο του πιο φτωχού 20% των νοικοκυριών παρέμεινε ίδιο. Δείκτες ανάπτυξης: 1. Κατά το 2006, ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης υπολογίζεται ότι μειώθηκε κατά 1%. 2. Ο Δείκτης Φυλετικής Ανάπτυξης μειώθηκε το 2006 κατά 5%. 3. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε κατά 10%. Τομείς Υγείας και Εκπαίδευσης: 1. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας δύο νοσοκομεία άνοιξαν το 2006, και τα δύο στη Λωρίδα της Γάζας. 2. Ο αριθμός των νοσοκομειακών κλινών αυξήθηκε το 2006 κατά 2% σε σύγκριση με το 2005, ο αντίστοιχος αριθμός για το 2005 ήταν 3%. 3. Τρία πρωτοβάθμια κέντρα υγείας άνοιξαν το 2005 ενώ κανένα το 2006. 4. Ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού αυξήθηκε το 2006 κατά 6,4% σε σύγκριση με 7,2% το 2005. 5. Ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού αυξήθηκε στα νοσοκομεία της Δυτικής Όχθης το 2006 κατά 11,8% σε σύγκριση με 5,3% το 2005.

Δεν υπάρχουν σχόλια: