Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

Ο Saif Abukeshek από τη μεθόριο της Γάζας

(eglish version follows)

Η φωνή του Σαΐφ στο κινητό ακούγεται πολύ νεανική, αλλά ταλαιπωρημένη. Από τις 9 Φεβρουαρίου προσπαθεί να παραδώσει φάρμακα ζωτικής σημασίας στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν τα έχει καταφέρει ακόμη, αλλά είναι αποφασισμένος να επιμείνει.

Ο Σαΐφ εκπροσωπεί το Δίκτυο Παλαιστινιακής Νεολαίας (Palestinian Youth Network, PYN), το οποίο ανέλαβε την πρωτοβουλία σε συνεργασία με τον ισπανικό σύλλογο Ειρήνης (Paz Ahora) και το Διεθνές Κίνημα Αλληλεγγύης (ISM) Ισπανίας. Τα φάρμακα προορίζονται για τα προσφυγικά στρατόπεδα της UNRWA, τις Επιτροπές Υγείας (Health Work Committees) και την Καμπάνια Break the Siege.

«Έχω παλαιστινιακή ταυτότητα, μπορώ να μπω μέσα στη Γάζα ως συνοδός των φαρμάκων, βέβαια μπορεί μετά να μην με αφήνουν να φύγω», λέει ο Σαΐφ. Και είσαι αποφασισμένος να το ρισκάρεις, δεν εργάζεσαι; Δεν θα χάσεις τη δουλειά σου αν λείπεις για μεγάλο διάστημα, δεν φοβάσαι να υποφέρεις όσα οι κάτοικοι της Γάζας από την κατοχή; «Όχι, αν με αυτόν τον τρόπο καταφέρω να περάσω τα φάρμακα είμαι αποφασισμένος να το κάνω» απαντάει «πρόκειται για φάρμακα απολύτως αναγκαία για εγχειρήσεις και για σοβαρές ασθένειες, δεν μιλάμε για παυσίπονα», οι Ισραηλινοί μόνο παυσίπονα επιτρέπουν να εισέλθουν στη Γάζα.

Αυτή τη στιγμή ο Σαΐφ -και η υπόλοιπη αποστολή- πηγαινοέρχεται μεταξύ Ράφας και Ελ Αρίς, μεσολαβούν περίπου 20 τσεκ πόιντς, προσπαθώντας καθημερινά να περάσει τα φάρμακα που βρίσκονται σε αποθήκες. Οι αιγυπτιακές αρχές παρακολουθούν κατά πόδας την αποστολή, την αφήνουν να κινηθεί και της λένε «θα δούμε…, ίσως αύριο, ίσως…».

Εντωμεταξύ τα φάρμακα είναι εδώ, οι ασθενείς απέναντι και οι θάνατοι καθημερινοί. Η φωνή του πνίγεται όταν το περιγράφει αυτό, να έχεις τη βοήθεια στα χέρια σου και να μην μπορείς να τη δώσεις.

Είναι απογοητευμένος από την αδιαφορία των κυρίαρχων ΜΜΕ, ακόμη και των θεωρούμενων ως φίλο-αραβικών. «Στο νοσοκομείο του El Arish υπάρχουν τέσσερις ασθενείς σε πολύ άσχημη κατάσταση, δεν είναι είδηση, είδηση θα είναι μόνο όταν πεθάνουν». Συνυπογράφω την απογοήτευσή του και τον ρωτάω τι μπορούν να κάνουν όσοι θέλουν να αντιδράσουν, να βοηθήσουν;

«Στα ΜΜΕ κυριαρχεί η σιωπή, η μόνη λύση είναι να κινητοποιηθούν οι ίδιοι οι άνθρωποι, ειδικά στην Ευρώπη να χρησιμοποιήσουν το προνόμιο του διαβατηρίου τους, το προνόμιο του ότι είναι Ευρωπαίοι, να έρθουν εδώ αποστολές, αν κινητοποιηθούν οι άνθρωποι η πίεση που θα ασκηθεί θα είναι πολύ μεγαλύτερη».

Προσπαθώ να τελειώσω τη συνομιλία με μια νότα αισιοδοξίας, ότι δεν είναι όλα μαύρα, δεν είναι όλοι αδιάφοροι «έμαθες για την παγκόσμια κινητοποίηση στις 23/2; Πήγε καλά!». Ναι, μου λέει, «τα παρακολουθώ όλα αυτά, είναι πολύ ελπιδοφόρα».

Αλλά, δεν φτάνουν Σαΐφ, το ξέρω.

Εύχομαι να καταφέρεις να περάσεις τα φάρμακα χωρίς να χρειαστεί να θυσιάσεις την προσωπική σου ζωή, έστω κι αν είσαι αποφασισμένος να το κάνεις.

Τον Σαΐφ μπορείτε να τον βρείτε στο +34.678.129.102

---------------------------------------------------------------------------------

Saif Abukeshek from the Gaza borderline

Saif’s voice on the mobile phone sounds very young, but weary. Since the 9th of February he is trying to deliver critical medicine in the Gaza Strip. He hasn’t managed to do so yet, but he is determined to insist.

Saif represents the Palestinian Youth Network, PYN, that took the initiative in coordination with the Spanish peace group Paz Ahora and the International Solidarity Movement of Spain, ISM. The medicine are to be delivered in the refugee camps of UNRWA, the Health Work Committees and the Break the Siege campaign.

“I have a Palestinian id, I can enter Gaza to accompany the medicines, of course maybe I will be unable to leave afterwards”, says Saif. And are you prepared to risk it? Dont you work? Won’t you loose your job if you are away for long? Aren’t you afraid to suffer what the inhabitants of Gaza suffer because of the occupation? “No, if that way I manage to deliver the medicine I am determined to do it” he answers “these are urgently needed medicine for operations and serious illnesses, we are not talking about painkillers”, the Israelis are letting only painkillers to enter Gaza…

At this point Saif –and the rest of the delegation- are going back and forth between Rafah and El Arish, there are about 20 check points in between, trying day after day to deliver the medicine that are stored in a warehouse. The Egyptian authorities follow them very closely, but let them go around and say to them “we will see…, maybe tomorrow, possibly…”.

In the meantime the medicine is here, the patients right across and the death toll raises daily. His voice dulls as he describes this, having the aid in your hands and being unable to deliver it.

He is disappointed by the indifference of the big media, even of the pro-Arabic ones. “In El Arish hospital there are four people in very critical condition, they are not news, they will be only after they die”. I countersign his disappointment and ask him what can people who want to react, to help, do.

“In the media, silence prevails, the only solution is the people to mobilize, especially in Europe to use their privileged passport, the privilege of being European, to come here with delegations, if people mobilize the pressure will be much greater”.

I try to end our conversation with some glimpse of hope, that not everyone is indifferent “did you learn about the global action on the 23/2? It went well!”. Yes, he says “I follow all this, it is very promising”.

But not enough Saif, I know.

I hope that you will manage to deliver the medicine without taking the risk to sacrifice your personal life even if you are determined to do so.

You can reach Saif in +34.678.129.102

Δεν υπάρχουν σχόλια: