Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2006

14η Σύνοδος Ηγετών Κρατών ή Κυβερνήσεων του Κινήματος των Αδεσμεύτων

Αβάνα, Κούβα

11-12 Σεπτεμβρίου 2006

Διακήρυξη για την Παλαιστίνη

1. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων του Κινήματος των Αδεσμεύτων συζήτησαν για τη συνεχιζόμενη ανησυχητική κατάσταση στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Συσκέφτηκαν πάνω σε προσεγγίσεις και στρατηγικές που πρέπει να ληφθούν από το Κίνημα συνολικά για τη συνέχιση της σοβαρής υποστήριξης του παλαιστινιακού λαού και της ηγεσίας του και για την προώθηση της αναζωογόνησης της ειρηνευτικής διαδικασίας με στόχο την επίτευξη μιας περιεκτικής, δίκαιης και διαρκούς ειρηνικής λύσης και την άσκηση από τον παλαιστινιακό λαό του αναφαίρετου δικαιώματός του για αυτοκυριαρχία στο ανεξάρτητο και κυρίαρχο Παλαιστινιακό Κράτος, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων υπενθύμισαν ιδιαίτερα την Διακήρυξη για την Παλαιστίνη που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή για την Παλαιστίνη στις 29 Μαΐου 2006, στην Πουτρατζάβα, Μαλαισία, και στις 18 Αυγούστου 2004, στο Ντουρμπάν, Νότια Αφρική στο περιθώριο της XIV υπουργικής συνόδου και επιβεβαίωσαν τη διαρκή δέσμευσή τους στις απόψεις και θέσεις αρχών που εκφράζονται στα κείμενα αυτά.

2. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων εξέφρασαν τη βαθιά τους λύπη για το γεγονός ότι ο παλαιστινιακός λαός εξακολουθεί να υποφέρει υπό την παρατεινόμενη και βάρβαρη ισραηλινή στρατιωτική κατοχή των εδαφών τους από το 1967 και συνεχίζουν να του αρνούνται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην αυτοκυριαρχία και του δικαιώματος της επιστροφής των προσφύγων. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης σε επίπεδο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό καθώς και ανθρωπιστικό στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων παράνομων πολιτικών και πρακτικών του Ισραήλ, της δύναμης κατοχής, εναντίον του παλαιστινιακού λαού, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων και καταγγελιών για εγκλήματα πολέμου.

3. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων καταδικάζουν την ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών και την αμείωτη επιθετικότητα του Ισραήλ, της δύναμης κατοχής, εναντίον του παλαιστινιακού λαού, που έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τους συνεχείς θανάτους και τραυματισμούς παλαιστινίων πολιτών -λόγω δυσανάλογης, αδιάκριτης και υπερβολικής χρήσης βίας, στοχευμένων επιθέσεων και εξωδικαστικών δολοφονιών-, την εκτενή καταστροφή περιουσιών, υποδομών και αγροτικών εδαφών και την κράτηση και φυλάκιση χιλιάδων Παλαιστινίων. Επίσης καταδίκασαν την εκ μέρους του Ισραήλ συνεχή επιβολή μέτρων συλλογικής τιμωρίας του παλαιστινιακού λαού, ιδιαίτερα την επιβολή σκληρών περιορισμών στις κινήσεις ανθρώπων και αγαθών, μέσω αποκλεισμών και εκατοντάδων σημείων ελέγχου, ορισμένα από τα οποία έχουν παράνομα μετατραπεί σε υποδομές παρόμοιες με μόνιμα συνοριακά περάσματα καταμεσής των Κατεχόμενων Παλαιστινιακών Εδαφών, μακριά από τα σύνορα του 1967 (Πράσινη Γραμμή) και τα οποία υλικά πλήττουν σοβαρά τα βόρεια, κεντρικά και νότια τμήματα των Κατεχόμενων Παλαιστινιακών Εδαφών, υποβαθμίζοντας την εδαφική ακεραιότητα και συνέχειά τους και καταστρέφοντας την παλαιστινιακή οικονομία. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων απαίτησαν το Ισραήλ, η δύναμη κατοχής, να σταματήσει άμεσα όλες αυτές τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της νομοθεσίας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

4. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων καταδίκασαν επιπλέον το Ισραήλ για την απαγωγή και κράτηση εκλεγμένων υπουργών του παλαιστινιακού κοινοβουλίου, μελών του νομοθετικού συμβουλίου, κυβερνητικών αξιωματούχων και άλλων εκλεγμένων ιδιωτών και απαίτησαν την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους, καθώς και όλων των παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ.

5. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων τόνισαν ιδιαίτερα ότι, μαζί με αυτές τις σοβαρές παραβιάσεις από τη δύναμη κατοχής, ο κύριος και πρωταρχικός κίνδυνος για την απόδοση των αναφαίρετων και εθνικών δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού και την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών συνεχίζει να είναι η αμείωτη και παράνομη εκστρατεία των αποικιών των εποίκων και η κατασκευή του Τείχους που συνεχίζεται από το Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Επαναδιατύπωσαν τη σοβαρή τους ανησυχία και σκληρή καταδίκη αναφορικά με τα εντατικά αποικιστικά μέτρα του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων προσαρτήσεων εδαφών και της κατασκευής και επέκτασης εποικισμών και καταδίκασαν τις διακηρυγμένες προθέσεις του Ισραήλ να συνεχίσει το παράνομο σχέδιο Ε-1 γύρω και μέσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και να προσαρτήσει παράνομα την Κοιλάδα του Ιορδάνη. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων επανεπιβεβαίωσαν τα πολλά σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που καταδικάζουν και απαιτούν τον τερματισμό τέτοιου είδους παράνομων ισραηλινών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ληφθέντων από τη δύναμη κατοχής για την αλλαγή του καθεστώτος, χαρακτήρα και δημογραφικής σύνθεσης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, τα οποία στερούνται νομικής ισχύος και είναι άκυρα, και ζητούν την πλήρη εφαρμογή των ψηφισμάτων αυτών. Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων ζήτησαν επίσης για την πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές προβλέψεις της Γνωμοδοτικής Απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης που εκδόθηκε στις 9 Ιουλίου 2004 για τις «Νομικές Συνέπειες της Κατασκευής του Τείχους στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη».

6. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων συνεπώς συσκέφτηκαν σε μεγαλύτερο βάθος σχετικά με τις συνεχιζόμενες δεινές εξελίξεις αναφορικά με το ζωτικό ζήτημα της παράνομης κατασκευής από το Ισραήλ, τη δύναμη κατοχής, του Τείχους στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη καθώς γύρω και μέσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Καταδίκασαν τη σκανδαλώδη περιφρόνηση και ασέβεια εκ μέρους του Ισραήλ για τη Γνωμοδοτική Απόφαση του Δικαστηρίου και τη συνεχιζόμενη παραβίαση τους ψηφίσματος ES-10/15 της Γενικής Συνόδου της 20ης Ιουλίου 2004. Εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία για τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Τέταρτης Συνθήκης της Γενεύης, που εξακολουθούν να διαπράττονται από το Ισραήλ, αναφορικά μ’ αυτό το ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της καταστροφής και επίταξης εδαφών και περιουσιών, της παραβίασης της ελευθερίας κινήσεων του παλαιστινιακού λαού και του δικαιώματός του στην εργασία, στην υγεία, στην εκπαίδευση και σ’ ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης και του εκτοπισμού παλαιστινίων πολιτών από τα σπίτια και τα εδάφη τους. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων τόνισαν ότι ο ακραίος φυσικός, οικονομικός και κοινωνικός όλεθρος που προκαλείται από το Τείχος μετατρέπει τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη σε περιτοιχισμένα και απομονωμένα καντόνια, καταστρέφοντας ολόκληρες κοινότητες και αποκόβοντας την Κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ από τα υπόλοιπα Εδάφη και σημείωσαν κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου ότι αν δεν σταματήσει και ανατραπεί, αυτό το Τείχος θα καταστήσει τη λύση των δύο κρατών ανέφικτη.

7. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων σύμφωνα με αυτά επαναδιατύπωσαν την απαίτησή τους το Ισραήλ, η δύναμη κατοχής, να σεβαστεί σχολαστικά τις νομικές του υποχρεώσεις όπως ορίζονται στη Γνωμοδοτική Απόφαση και να συμμορφωθούν πλήρως με το ψήφισμα ES-10/15 και επαναδιατύπωσαν την έκκλησή τους προς τα Κράτη Μέλη και τα Ηνωμένα Έθνη επίσης να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με αυτό το ζήτημα. Υπενθύμισαν ειδικά την απόφαση του Δικαστηρίου: ότι το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να σταματήσει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, να σταματήσει την κατασκευή του Τείχους που χτίζεται στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, καθώς και γύρω και μέσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, να καταστρέψουν τις δομές που συνδέονται με αυτό, να καταργήσουν ή να κηρύξουν ανενεργές όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που συνδέονται με αυτό και να επανορθώσουν όλες τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την κατασκευή του Τείχους. Ότι όλα τα Κράτη είναι υποχρεωμένα να μην αναγνωρίζουν την παράνομη κατάσταση που απορρέει από την κατασκευή του Τείχους και να μην παρέχουν βοήθεια για τη διατήρηση της κατάστασης που δημιουργείται από την κατασκευή και ότι όλα τα Κράτη εταίροι στην Τέταρτη Συνθήκη της Γενεύης έχουν μία επιπλέον υποχρέωση να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση του Ισραήλ με τη Συνθήκη, και ότι τα Ηνωμένα Έθνη, ιδιαίτερα η Γενική Σύνοδος και το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να αναλογιστούν ποιες περαιτέρω ενέργειες απαιτούνται για να τερματιστεί η παράνομη κατάσταση που απορρέει από την κατασκευή του Τείχους και το σχετιζόμενο καθεστώς, λαμβάνοντας υπόψη τη Γνωμοδοτική Απόφαση.

8. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων επαναδιατύπωσαν την ισχυρή τους πεποίθηση ότι αυτός ο σεβασμός και η συμμόρφωση θα επηρέαζε θετικά τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης, ειρηνικής πολιτικής επίλυσης της ισραηλινό-παλαιστινιακής σύγκρουσης στη βάση των κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου. Ωστόσο όσο το Ισραήλ, η δύναμη κατοχής, δεν συμμορφώνεται με τις νόμιμες υποχρεώσεις του, οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων επαναδιατυπώνουν την έκκληση για τις ακόλουθες συγκεκριμένες ενέργειες που στοχεύουν στον τερματισμό των παραβιάσεων που διαπράττονται από τη δύναμη κατοχής στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ:

Α) Προς τα Ηνωμένα Έθνη, οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων ζήτησαν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα σύμφωνα με την σχετική παράγραφο 5 του ψηφίσματος ES-10/15 και επίσης ζήτησαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας να τηρήσει τις υποχρεώσεις του υιοθετώντας ένα ξεκάθαρο ψήφισμα και λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα αναφορικά με το ζήτημα. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων κάλεσαν επίσης τη Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών να επισπεύσουν το άνοιγμα του μητρώου καταστροφών που προκλήθηκαν από το Τείχος, σύμφωνα με την έκκληση της Συνόδου για το προαναφερθέν ψήφισμα, και να διασφαλίσουν ότι οι θέσεις της Γραμματείας είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη Γνωμοδοτική Απόφαση.

Β) Αναφορικά με τα Κράτη Μέλη, οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων τους ζήτησαν να λάβουν μέτρα, μεταξύ αυτών νομικά μέσα, συλλογικά, περιφερειακά και ατομικά, για να εμποδίσουν οποιαδήποτε προϊόντα από τους παράνομους εποικισμούς να εισαχθούν στις αγορές, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες, να απαγορεύσουν την είσοδο σε ισραηλινούς εποίκους και να επιβάλουν κυρώσεις εναντίον εταιρειών και φορέων που εμπλέκονται με την κατασκευή του Τείχους και άλλες παράνομες δραστηριότητες στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Γ) Αναφορικά με τους Υψηλούς Συμβαλλόμενους στην Τέταρτη Συνθήκη της Γενεύης, οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων τους ζήτησαν να εμμείνουν στο άρθρο 1 κοινό και στις τέσσερις συνθήκες της Γενεύης και να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση του Ισραήλ με τη Συνθήκη. Αναφορικά επανεπιβεβαίωσαν τις υποχρεώσεις των Υψηλών Συμβαλλόμενων. Επιπλέον επαναδιατύπωσαν τη σημασία και ζήτησαν την εφαρμογή των νομικών επανορθώσεων χωρίς αμνηστία για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθησαν στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

9. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων έστρεψαν την προσοχή τους στην επιδεινούμενη οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση και απομόνωση στη Λωρίδα της Γάζας, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του σχεδίου του Ισραήλ για μονομερή αποχώρηση. Καταδίκασαν σκληρά τη συνέχιση και κλιμάκωση της στρατιωτικής επιθετικότητας του Ισραήλ εναντίον του παλαιστινιακού αστικού πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο και τον τραυματισμό εκατοντάδων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, και τη σκόπιμη και αναίτια καταστροφή παλαιστινιακής περιουσίας και ζωτικών υποδομών και καταδίκασαν επίσης τη συνεχή επιβολή παράνομων πολιτικών και συλλογικής τιμωρίας εις βάρος του παλαιστινιακού λαού που προκαλούν μεγαλύτερο οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό στη Γάζα. Τόνισαν ότι τέτοιες παράνομες ενέργειες από τη δύναμη κατοχής συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τις οποίες οι υπαίτιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων ζήτησαν τον άμεσο τερματισμό της στρατιωτικής επιθετικότητας του Ισραήλ και τη συλλογική συμμόρφωση με όλες τις νομικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Τέταρτης Συνθήκης της Γενεύης. Ζήτησαν επίσης την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής από το εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, το Ισραήλ να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να επανορθώσει όλες τις καταστροφές που προκάλεσε στις υποδομές της Λωρίδας της Γάζας και την άμεση απελευθέρωση όλων των παλαιστινίων αξιωματούχων που κρατούνται από το Ισραήλ, τη δύναμη κατοχής, από τις 28 Ιουνίου 2006.

10. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων εξέφρασαν επίσης τη βαθιά ανησυχία τους στις εντεινόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ο παλαιστινιακός λαός ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης οικονομικής και πολιτικής απομόνωσης που επιβλήθηκε στην Παλαιστινιακή Αρχή από ορισμένα Μέλη της διεθνούς κοινότητας μετά τις ελεύθερες, δίκαιες και δημοκρατικές εκλογές του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου στις 25 Ιανουαρίου 2006. Ζήτησαν από το Ισραήλ, τη δύναμη κατοχής, να σταματήσει την κατακράτηση εσόδων από φόρους από την Παλαιστινιακή Αρχή, που βαθαίνει την οικονομική κρίση και απέρριψαν σθεναρά τη συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού λαού για τη δημοκρατική εκλογή των εκπροσώπων του. Επιπλέον οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους προς την Παλαιστινιακή Αρχή υπό την ηγεσία του Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς και τόνισαν επίσης τη σημασία της διατήρησης και προστασίας των εθνικών θεσμών της Παλαιστινιακής Αρχής, καθώς θα αποτελέσουν τη ζωτική υποδομή του μελλοντικού ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων ζήτησαν επίσης από τις χώρες των Αδεσμεύτων να διευρύνουν, επειγόντως, την οικονομική βοήθεια προς τον παλαιστινιακό λαό για να αποκλιμακώσουν τη σημερινή οικονομική και ανθρωπιστική κρίση.

11. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων τόνισαν ότι τα σημερινά μονομερή μέτρα του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, απειλούν σοβαρά τις προοπτικές επίτευξης λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων με βάση τη λύση των δύο κρατών και εξέφρασαν την καθολική απόρριψη των δηλωμένων προθέσεών του να επιβάλει τα παράνομα μονομερή σχέδιά του στη Δυτική Όχθη. Επανεπιβεβαίωσαν ότι τα σχέδια αυτά είναι παράνομα, απαράδεκτα και δεν μπορούν να αλλάξουν τους όρους αναφοράς της ειρηνευτικής διαδικασίας που ξεκίνησε στη Μαδρίτη, ούτε να αρνηθούν τα αναφαίρετα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, όπως ορίζονται στη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, στο διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

12. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων επανέλαβαν την ελπίδα τους ότι η διεθνής κοινότητα και το Κουαρτέτο θα μετέλθουν όλων των μέσων κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου για να αναζωπυρώσουν την ειρηνευτική διαδικασία και να περισώσουν τον Οδικό Χάρτη και να προωθήσουν την εφαρμογή του για τον τερματισμό της κατοχής των Παλαιστινιακών Εδαφών που κατελήφθησαν το 1967, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και την υλοποίηση συνεπώς της λύσης των δύο κρατών στην ισραηλινό-παλαιστινιακή σύγκρουση και το δικαίωμα όλων των κρατών και των λαών της περιοχής να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια. Σε συνάρτηση με το παραπάνω, οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων τόνισαν τη διαρκή αναφορά στην Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία που υιοθετήθηκε από την Αραβική Σύνοδο στη Βηρυτό τον Μάρτιο του 2002, δίνοντας έμφαση στη σημασία της πρόσφατης έκκλησης της Αραβικής Συνόδου στο Χαρτούμ τον Μάρτιο του 2006 για να αναζωογονηθεί η Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία και κάλεσαν για την άσκηση όλων των αναγκαίων προσπαθειών προς την κατεύθυνση αυτή.

13. Αναφορικά με το παραπάνω, οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων κάλεσαν το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβει τις ευθύνες του για να αναγκάσει το Ισραήλ να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να τερματίσει την κατοχή και τις παράτυπες και παράνομες πρακτικές στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής συλλογικής τιμωρίας και μονομερών κυρώσεων εις βάρος του παλαιστινιακού λαού και της οικονομίας, και της παράνομης κατασκευής των εποικισμών και του Τείχους που στοχεύει στην κατάσχεση και προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών και περιουσιών και στην αλλοίωση του δημογραφικού και γεωγραφικού χαρακτήρα των Παλαιστινιακών Εδαφών καθώς και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

14. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων ζήτησαν από το Κουαρτέτο ειδικά να παραμείνει ενεργά δεσμευμένο με την παλαιστινιακή και ισραηλινή πλευρά για την επανάληψη των άμεσων και ουσιαστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών και να ενθαρρύνουν τα άμεσα θετικά βήματα στην πράξη, με βάση τον Οδικό Χάρτη, με σκοπό να προωθήσουν μια γνήσια επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας για την επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων του. Με αυτό το σκεπτικό οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων χαιρέτισαν την έκκληση του Προέδρου Αμπάς για άμεσες διαπραγματεύσεις για το οριστικό καθεστώς με το Ισραήλ, τη δύναμη κατοχής. Επιπλέον οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων κάλεσε επειγόντως το Κουαρτέτο να εμπλέξει το Συμβούλιο Ασφαλείας, θεωρώντας δικαιοδοσία και ευθύνη της Χάρτα του Συμβουλίου τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Σ’ αυτό το πλαίσιο επανεπιβεβαίωσαν τη διαρκή ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Συνόδου και του Συμβουλίου Ασφαλείας, αναφορικά με το ζήτημα της Παλαιστίνης έως ότου επιλυθεί σε όλα τα επίπεδα στη βάση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης λύσης των δεινών των παλαιστινίων προσφύγων σύμφωνα με το ψήφισμα 194 της Γενικής Συνόδου της 11ης Δεκεμβρίου 1948.

15. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων επανέλαβαν την πεποίθησή τους ότι κεντρικός ρόλος πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραματίζεται από το Κίνημα για την αντιμετώπιση του Παλαιστινιακού ζητήματος και εμπιστεύθηκαν στον Πρόεδρο, με τη βοήθεια της Επιτροπής για την Παλαιστίνη, να ηγηθεί των προσπαθειών του Κινήματος αναφορικά με την επίτευξη μιας περιεκτικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην περιοχή. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων επίσης επαναδιατύπωσαν την εκτίμησή τους προς τα μέλη του σώματος ΝΑΜ του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις συνεχείς του προσπάθειες αναφορικά με το Παλαιστινιακό και το κάλεσαν να παραμείνει ενεργά δραστήριο. Επίσης τόνισαν τη σημασία των εν εξελίξει επαφών και συνομιλιών του Κινήματος σε υπουργικό επίπεδο με τα μέλη του Κουαρτέτου, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και άλλων σχετικών εταίρων στην ειρηνευτική διαδικασία με σκοπό να διαβιβάσουν τις θέσεις αρχών του Κινήματος και να προωθήσουν τις προσπάθειες εξέλιξης της ειρηνευτικής διαδικασίας στη βάση των δικών του σημείων αναφοράς και διασφαλίζοντας το σεβασμό για το διεθνές δίκαιο, τα κλειδιά για μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης.

16. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων εξέφρασαν επίσης την υποστήριξή τους σ’ αυτή τη σχέση για την πρόσφατη έκκληση του Προέδρου Αμπάς για τη σύγκληση επείγουσας διεθνούς συνόδου για τη σύγκρουση και ζητούν επειγόντως από τα Ηνωμένα Έθνη να συγκαλέσουν διεθνή σύνοδο για τη Μέση Ανατολή για να διαβουλευθούν σχετικά μ’ ένα περιεκτικό, δίκαιο και διαρκές σχέδιο για την περιοχή με βάση τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, με την εμπλοκή των Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των Μαλών Κρατών της ΝΑΜ. Επιπλέον οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων σημείωσαν και πάλι τη σημασία της δουλειάς των μη κυβερνητικών οργανισμών (ΜΚΟ), της κοινωνίας πολιτών και των ειρηνευτικών οργανώσεων στην περιοχή και τις ενθάρρυναν να εξακολουθήσουν το έργο τους, ιδιαίτερα στην παλαιστινιακή και την ισραηλινή πλευρά.

17. Οι Ηγέτες των Κρατών ή Κυβερνήσεων επανεπιβεβαίωσαν την ισχυρή δέσμευσή τους να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον παλαιστινιακό λαό και την ηγεσία του για να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή που ξεκίνησε το 1967, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους σε μια δίκαιη και ειρηνική λύση της ισραηλινό-παλαιστινιακής σύγκρουσης και του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού να ασκεί την αυτοδιάθεση και αυτοκυριαρχία στο ανεξάρτητο Κράτος της Παλαιστίνης με βάση τα σύνορα του 1967 με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα.

Αβάνα, Κούβα

Σεπτέμβρης 2006

Πηγή:

http://www.dflp-palestine.org

Δεν υπάρχουν σχόλια: